درمان سلول های سرطانی با بهره گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین

درمان سلول های سرطانی با بهره گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین

پژوهش های اخیر در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان می دهد میدان مغناطیسی فرکانس پایین، اثرات زیستی متفاوتی بر سلول های سرطانی دارد.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری تیکا، پژوهشی که به تازگی در قالب رساله دکتری مریم السادات نظام طاهری، با راهنمایی بهرام گلیایی، استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران، و سید پیمان شریعت پناهی، استادیار این مرکز انجام شده است، به بررسی امکان استفاده از میدان مغناطیسی با فرکانس پایین در درمان سرطان پرداخته است.

 گلیایی درباره ضرورت این پژوهش توضیح داد: «امروزه افزایش استفاده از لوازم الکتریکی به طور گسترده مردم را در معرض میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین (Extremely low-frequency electromagnetic field) یا به طور خلاصه ELF-EMF قرار داده است. این میدان ها در محدوده غیریونیزان طیف الکترومغناطیسی طبقه بندی می شوند و قادر به شکستن پیوند مولکولی یا ایجاد اثرات حرارتی بر روی بافت نیستند. اما اکنون ثابت شده است که این میدان ها می توانند با بافت های انسانی تعامل داشته باشند و برخی جریان های الکتریکی ضعیف را القا کرده و از طریق مسیر های پیام دهی مختلف، منجر به ایجاد پاسخ های زیستی متفاوتی در سلول ها شوند.»

استاد گروه بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران افزود: «با استفاده از همین قابلیت، برخی مطالعات اخیر اثرات مفید ELF-EMF را در درمان سرطان در شرایط in vitro و in vivo گزارش کرده اند. تا کنون محتمل ترین سازوکار پیشنهادی برای توضیح اثرات ضدسرطانی ELF-EMF، القای آپوپتوز از طریق تنظیم دخیل در گونه های اکسیژن فعال درون سلولی (ROS) بوده است، اما هنوز سازوکار دقیق این اثرات مشخص نشده است.»

نویسنده کتاب «بیوشیمی فیزیک» درباره فرآیند این پژوهش گفت: «برای انجام این پژوهش، دستگاهی با قابلیت های متفاوت از دستگاه های قبلی موجود در آزمایشگاه بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران طراحی شد و با استفاده از آن، تاثیر پارامتر های فیزیکی میدان مغناطیسی مثل فرکانس های مختلف، شدت-های مختلف و زمان های مختلف و همچنین تاثیر نوع سلول بر پاسخ های سلولی مورد بررسی قرار گرفت. مواردی همچون بقای سلولی در شرایط آزمایشگاهی با روش تشکیل کلونی و تمایز سلول های شناور با فاگوسیتوز ذرات لاتکس و سنجش کاهش NBT ارزیابی و توزیع سلول ها در چرخه سلولی، سطح ROS داخل سلولی و اتوفاژی توسط فلوسایتومتر آنالیز شد.»

استاد دانشگاه تهران درباره یافته های این مطالعه گفت: «نتایج نشان داد که پاسخ زیستی در مواجهه با ELF-EMF، به وضعیت بیولوژیکی سلول بستگی دارد. برای رده های سلولی DU145، HUVEC و K562 نتایج بهینه در فرکانس 0/01 هرتز به دست آمد، در حالی که برای MDA-MB-231، پاسخ بهینه در 1 هرتز به دست آمد. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض ELF-EMF در سلول های چسبنده، با توقف جمعیت سلولی در فاز G2/M چرخه سلولی و افزایش سطح ROS درون سلولی، به صورت معنی داری از تکثیر سلولی جلوگیری کرد که منجر به تغییرات ریخت شناسی و مرگ سلولی شد. همچنین سلول های شناور K562 در معرض ELF-EMF از طریق القای اتوفاژی و کاهش تعداد سلول ها متمایز می شوند. ELF-EMF احتمالاً از طریق ایجاد آسیب در مولکول DNA، باعث القای آپوپتوز می شود. میدان مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین همچنین می تواند باعث تغییر رفتار های ریخت شناسی و سلولی، از جمله تکثیر، تمایز و مرگ سلولی شود.»

درمان سلول های سرطانی با بهره گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین

این عضو هییت علمی دانشگاه تهران، درباره بهره گیری از این یافته ها در بهبود روش های درمان سرطان گفت: «هدف چنین پژوهش هایی این است که به کارگیری میدان های مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین را در درمان انواع سرطان ها به عنوان یک روش مستقل یا به صورت یک روش کمکی شیمی درمانی و پرتودرمانی، با هدف کاهش دوز و عوارض جانبی مضر ثانویه آنها امکان پذیر کنند.»

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "درمان سلول های سرطانی با بهره گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "درمان سلول های سرطانی با بهره گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین"، کلیک کنید.